Dental İmplant

İMPLANT (DİŞ EKİMİ) NEDİR

Eksilen dişlerin yerine, estetik bir görünümle birlikte doğal diş fonksiyonu elde etmek  amacıyla, uygun malzeme kullanılarak, çene kemiğine vida biçiminde diş kökü yerleştirilerek uygulanan tedavi yöntemidir. Bu  diş köküne üzerine protez uygulanır. İmplant tedavi yöntemi, yapılagelen tüm diş kaplama, köprü ve damak protezlerine kıyasla çok daha güvenli, daha sağlam bir tedavi yöntemidir.

İMPLANT  TEDAVİ YÖNTEMİ, NE GİBİ YARARLAR SAĞLAR

İmplant üstünde yapılan protezler, doğal dişleri aratmayacak niteliktedirler. İmplant tedavisi ile eksik dişlerin tamamlanması sırasında sağlıklı dişlere dokunulmaz. İmplant yöntemiyle edinilen protezler, diğer protezlere göre çok daha uzun ömürlü olur.

İMPLANT  TEDAVİSİ NE ZAMANDAN BERİ BİLİNMEKTEDİR

Günümüzdeki  aşamaya ulaşabilmek için implant konusunda yapılan çalışmaların başlangıcı 1800’lü yılların başına kadar gider.  Bugün, değişik implant tipleri kullanılmaktadır; en yaygın kullanılan implant tipi de vida şeklinde olan implanttır.

HANGİ KOŞULLARDA NE KADAR İMPLANT UYGULANABİLİR

İmplant yerleştirmeye uygun kemik bulunması koşulunda  yeterli sayıda  implant uygulanabilir.

HANGİ HASTALARA İMPLANT UYGULANABİLİR

İmplant vidalarının yerleştirilmesi gereken bölgede çene kemiğinin, implant vidasının genişlik ve yüksekliğini taşıyabilecek yükseklik ve genişlikte olması gerekir. Kemiğin niteliği, implant başarısı için temel koşuldur. Bir diğer koşul ise tedavi öncesinde ve implantın ağızda kaldığı süre boyunca diş etlerinin tamamen sağlıklı olması koşuludur.  Genel sağlık durumu iyi olan herkese, yaş sınırı olmaksızın implant tedavisi uygulanabilir. Kemik gelişimini henüz tamamlamamış çok genç hastalara ise uygulama gereği yoktur.

İMPLANT UYGULAMASI ACI VERİR Mİ

İmplant, uygun anestezi uygulanarak yerleştirileceği  için acı duyulmayacaktır. Hastanın isteğine göre, genel ya da lokal anestezi uygulanabilir. İmplantın yerleştirildiği gün, diş çekiminden sonrakine benzer bir ağrı duyulabilirse de bu ağrı, sıradan ağrı kesicilerle giderilebilir; ama genellikle hasta, yerleştirilen implantın varlığını hissetmeyecek kadar rahat olacaktır.

İPMPLANT YÖNTEMİYLE TDEDAVİ SÜRESİ NE KADARDIR

İmplant vidasının  yerleştirimi,  on dakikada bile tamamlanabilir. Fakat implant ile kemik uyumunun oluşabilmesi için bir süre gerekir. Tedavide toplam süre, operasyon şekline ve kemik yapısına göre değişebilir. Genellikle tedavi, ilk operasyondan itibaren iki-üç ay içinde bitirilir. Bu süre içinde hasta, geçici protezle normal yaşamını sürdürür.

HASTA, NEYE ÖZEN GÖSTERMELİDİR

Doğal dişlerimiz için temizlik nasıl önemliyse implant için de önemli; hatta yabancı cisim olması nedeniyle daha da önemlidir. İmplant tedavisinin başarılı olabilmesinde en önemli faktörün ağız temizliği olduğu unutulmamalıdır.

İMPLANT ÜZERİNE NE TİP PROTEZ YERLEŞTİRİLEBİLİR

Vak’anın özelliğine göre değişik tipte protezler kullanılabilir. Kolayca temizlenebilmesi amacıyla hasta tarafından çıkarılabilecek şekilde de olabilir. Tedaviye başlamadan önce hekim, hangi tip protezin hastaya daha uygun olabileceğini belirleyip gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

HER EKSİK DİŞE BİR İMPLANT ŞART MIDIR

İmplant yapılacak bölgenin özelliğine göre 2-3 diş için bir implant yeterli olabilir.

İMPLANT VİDASI VE KEMİK KAYNAŞMAYABİLİR Mİ

Uygun yöntemle yapılan operasyonda böyle bir olasılık yok denecek kadar azdır. Nadiren rastlanabilecek böyle bir durum, operasyondan sonraki 6 ay içinde görülebilir. Bu durumda diş çekimi kadar kolay bir işlemle imlant yerinden çıkarılır. Bölgedeki kemik iyileştikten sonra yeniden bir implant yerleştirilebilir ya da klasik bir protez uygulanabilir.

İMPLANT TEDAVİSİ PAHALI MIDIR

Ne yazık ki kullanılan tüm malzemeler ithaldir ve sağlığa uygun implant üretimi için ileri teknoloji gerekmektedir. Bu durum, tedavi giderlerini arttırmaktadır. Tedavi  ücreti, hastanın gereksinimleri, ağız içi durumu, ve uygulanacak protez tipine bağlı olarak belirlenir. İmplant tedavi yöntemi pahalı da olsa bu yöntemle tedavi gören hastalar yaptıkları sağlık yatırımından memnun kalmaktadırlar.

İMPLANT TEDAVİSİNE NASIL BAŞLANABİLİR

İmplant tedavisine başlamadan önce konu hakkında yeterli bilgi, konunun uzmanı hekimlerimizden, Diş Hekimliği Fakülteleri’nden alınabilir. Yaşam kalitesini yükselten bu tedavi yönteminden yurttaşlarımızın yeterince yararlanabilmesini sağlamak amacıyla hastalarımızı bilgilendirmek için ücret istenmemektedir. Tedavi aşaması öncesinde yapılacak muayenede öncelikle hastanın bu tür tedaviye uygunluğu araştırılır, genel sağlık durumu hakkında bilgi alınır, gerekirse birtakım tahliller yaptırılır. Ayrıca röntgen incelemeleriyle hastanın ağız modeli tesbit edilir.

İMPLANT TEDAVİSİNDE RİSKLER VAR MIDIR

İmplant tedavisinin ağızla ilgili diğer  tedavi biçimlerinde karşılaşılabilecek riskler dışında riski yoktur. İlk dönemde enfeksiyon, ileride iltihaplanma gibi riskler, ağız temizliğine yeterince özen gösterilmemesine dayalı risklerdir. Örneğin iyileşme sürecinde hastanın sigara kullanması, enfeksiyon riskini arttırabilir.

İMPLANT TEDAVİSİYLE HANGİ VAK’ALARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

  1. Alt çene dişlerinin tümünü yitirmiş hastalar, taşıdıkları protezin hareketinden kaynaklanan sürekli vuruklardan, iyi çiğneyememekten yakınırlar. Bu tür yakınmalar zamanla kemik dokunun erimesi nedeniyle gittikçe artar. Kemik  erimesini engelleyici özelliği de olan implant tedavisinde bu şikayetler ortadan kalkar.
  2. Üst çene dişlerinin tümünü yitirmiş hastalar, protezlerinin damağı kapayan tasarımı nedeniyle tat alma duyularının azalmasından, mide bulanmasından yakınırlar. İmplantta bu yakınmalar söz konusu olmaz.
  3.  Üst ya da alt çene dişlerinin bir kısmını yitirmiş hastalar, protezi tutturan kancaların çirkin görüntüsünden yakınırlar. İmplant tedavisinde estetik bir görünüm verebilme yanı sıra köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerin kesilmesi zorunluluğu da ortadan kalkar.
  4. Tek dişini yitirmiş hastalarda bir diş tedavisi için komşu dişler zarar görür. Oysa bir implant yerleştirilmesi ile komşu dişlerin feda edilmesi önlenebilir.

İMPLANT TEDAVİSİNİN GARANTİSİ NEDİR

İmplant tedavisi ile ağzın içine protez yerleştirilmektedir. Organ nakillerinde, diğer protezlerde ne denli garantiden söz edilebilirse implantta da o denli garanti verilebilir. Tedavinin başarılı olabilmesi, operasyonun kusursuz yapılması kadar implantın bakımı hakkında uyulması gereken kurallara hastanın uymasına da bağlıdır.